در مقابل اشتباهات كودك چطور رفتار كنيم
اختلال شخصیت خود شیفته

⁉در مقابل اشتباهات كودك چطور رفتار كنيم ؟!

1⃣با رفتار مناسب، به كودك خود نشان دهيد كه از او انتظار کامل بودن را نداريد، و علي رغم اشتباهاتي كه از او سر ميزند، عشق بدون قيد و شرط خود را به او نشان دهيد و رفتارهاي نامناسبش را قضاوت نكنيد.

2⃣هنگامي كه کودک اشتباهي را مرتكب مي شود، اشتباهاتش را اصلاح نكنيد، در عوض به او کمک کنید به راه حل هاي ممكن فکر كند و تصميم درست را بگيرد(حل مسئله و تصميم گيري)

3⃣ وقتي كودك بداند بابت اشتباهش مورد بي مهري شما قرار نميگيرد، مسئوليت اشتباهات خود را به عهده مي گيرد و هرگز دوستان و اطرافيانش را مسبب رفتار نامناسب خود نمي داند.

4⃣اگر امروز كودك كار اشتباهي انجام داد، به اشتباهات او در گذشته اشاره اي نكنيد. قرار نيست كودك را به خاطر كارهاي گذشته اش انتقاد و سرزنش كنيم.

5⃣اگر كودك اشتباه خود را پذيرفت، قابليت پذيرش رفتار نامناسب و شجاعت او را مورد تحسين قرار دهيد تا كودك تشويق به راستگويي شود.

6⃣ كودك  بايد آموزش ببيند زماني كه كار نامناسبي انجام ميدهد و اشتباهي از او سر ميزند كه به ديگران آسيب رسانده يا سبب ناراحتي آنها شده است، چگونه عذر خواهي نمايد.

7⃣يكي از حقوقي كه براي كودك بايد در نظر داشت حق اشتباه كردن است. كودك بايد بتواند از كار خود درس بگيرد و تجربه به دست آورد.

8⃣لازم است كودك بداند حتي شما نيز به عنوان بزرگسال اشتباه مي كنيد و گاهي نمونه هايي از اشتباهات خود را برايش بگوييد و توضيح دهيد عواقب اين اشتباه ها براي شما چه بوده و چه چيزهايي از آن ياد گرفتيد.