مشاوره جنسی
اختلال شخصیت خود شیفته

گرداورنده : دکتر مریم باقری

و امروز وقت آن رسیده که بدانیم از هر آن چیزی که از دانستنش خجالت زده بودیم و
با شنیدن اسمش ،گونه هایمان رنگش را عوض میکرد و راه و کلاممان را تغییرمیدادیم
فرار نکنیم و نادیده نگیریم ، مشاوره جنسی را در کنارتکمیل رابطه هایمان داشته
باشیم.
مطالعات بیشتر ما درمورد مسائل جنسی کم است و شاید این اصل اساسی و پایه را
در زندگیمان به یاد فراموشی سپردیم این همان اصل جنسی است که بی خبراز ما بین
جهت گیری های خانواده نقش اساسی داره .
بحث مشاوره جنسی بحث زمان پدر و مادر و گونه های شرمسار و خجالت زده نیست.
مشاور جنسی همان فردی است که ما را با شناخت دقیق مسائل و مشکل اختلالات
جنسی اشنا میکند تا بتوانید با چشمان باز مشکلتان را بشناسید و با درمان های
رفتاری و روانی برای درمان هر چه بیشترش قدم به قدم بکوشید. و آن موقع که
خیالتان از درمان و شناختش آسوده شد، سطح استرس و اضطراب یا شاید افسردگی
در مسائل جنسی در مسائل فردی و خانوادگی درمان میشود.
شما که شاید به سن بلوغ رسیده اید سنی که هورمون هایتان تغییر کرده و بایدبا شرایط
جدید خودتان شناخت پیدا کنید و اگر فرزندی دارید که در سن بلوغ است، بهتر است
که با خودش و هورمونهایش و تغییرات بدنش در کنار مشاوره جنسی، آشنایی بهتری
پیدا کند.
شناخت کامل این مسائل از لحاظ بهداشتی و جسمی مهمترین بخش است تا آینده
زندگی زوج هایی که نتوانستند معنای مشکلشان هم بلد شوند در انتظارمان نباشد
به اشتباه برخی دیرانزالی را نمیشناسند و با تفکر اولیه شون میگویند هر اندازه رابطه
جنسی طولانی تر باشه لذت هم کنارش بیشتر میشه که این نشانه ای از مشاوره نگرفتن
به موقع است که کم کم دیر انزالی باعث اذیتش میشود و لذت کافی در هنگام رابطه
نمیبرند و از کیفیت رابطه کم میشود و چه بسیار کسانی که با داشتن این اختلال باعث
فرسودگی جسمی و روانی شان شده اند و پیام های منفی نه تنها برای خودشان بلکه
برای شریک جنسی هم به بار می اورند.و اتفاق بد این هست که حس های خوبشان
از بین می رود و در کمال بی خبری از مشکل و مشاور جنسی رنجشان بیشتر از
لذتشان خواهد شد .
زود انزالی از همان اختلالاتی است که راحت در اوج لذت شریک جنسی اش از
کنار خواسته اش میگذرد به خاطر انزال زودرس خودش بی خبر از تبعات پشت
پرده اش میباشد حتی ممکن است اختلالات دیگری مثل اختلال نعوظ،
افسردگی،،مشکلات احساسی و ارتباطی شریک احساسی هم به دنبال آن پیش بیاید .
از موارد دیگر بی میلی های جنسی و سرد مزاجی میباشد . شایدخواندنش و دیدنش
راحت باشد ولی دلیل بیشتر طلاق ها در همین به ظاهر جمله ساده خلاصه شده است
و خالی از لطف نیست بدانیم بی میلی در زنان به اندازه زود انزالی در مردان اسیب
زننده می باشد .
و حتی هم جنس گرایی هایشان که میشود از ویژگی هایش به کشش عاطفی ,عشق
به زیبایی هم جنس خود نام برد که دوست دارند مدت زیادی با هم جنس خودشون
رابطه جنسی برقرار کنند که برای اینکه خیال خودشون را راحت تر کنند از هم جنس
خواه هم کم استفاده نمیکنند و هرگز نمیدانند که یک بیماری روانی اطلاق میشوند. و
این همان تبعات مشاوره جنسی نگرفتن می باشد .
شاید اگر از سن بلوغ یا زمانی که از مشکل اگاه شدند با مشاوره جنسی درمیان می
حال بهتری داشتند و بعضی ها حتی تا پای طلاق هم پیش نمیرفتند فقط ابه خاطر نا
اگاهی ندانشتن .
مشاوره جنسی فقط در اتاق بسته ی دو نفره نیست گاهی در اتاقت تلفنت را برداری و
شماره مشاوره جنسی به صورت تلفنی بگیری و بدون چشم به چشم شدن و خجالت
مشکلت را با مشاوره جنسی باز گو کنی. شاید تنها دلیل این همه استرس و اضطراب
فراگیرت مشکل جنسی ات باشد .
پس تصمیم بگیریم از سن بلوغ یا قبل و بعداز ازدواج اینده بهتری برای خودمون در
کنار شریک احساسی امان رقم بزنیم بدون در نظرگرفتن خط قرمز ها و شرم .از همین
امروز فکر کن تا دیر نشده.