بخش کودک و نوجوان
بخش کودک و نوجوان

دوران کودکی یکی از مهمترین دوران زندگی هر فردی است و دوره ای است که تأثیر بسزایی در تمام مراحل بعدی زندگی دارد. رشد جسمانی و فیزیکی کودک معمولاً دارای یک توالی و روند ثابت و منظمی است. به موازات آن رشد و نمو ذهنی و فکری کودک نيز بسیار مهم میباشد و تمام ویژگیهای مهم درباره رشد ذهنی کودک مانند حافظه، قدرت استدلال و فراگیری از مباحث مهمی هستند كه ارتباط مستقیم با مباحثی مانند زبان، هنر و غیره دارند.

مراحل رشد در هر سنی تغییر می‌کند و هر مرحله چالش‌های خاصی برای کودکان و والدین دارد. اما نکته مهم این است که طبيعت و خلق و خوی خود کودک به تنهایی تعیین کننده آینده رشدی او نیست بلکه برخورد مناسب والدین و محیطی که کودک در آن پرورش می‌یابد آینده رشدی او را رقم می زند.

نحوه برخورد والدین در این مراحل تاثیر مستقیم بر رشد در مراحل بعدی دارد برای نمونه در مورد کودکی که مشکل جدایی دارد عصبانیت به خرج دادن یا طرد فرزند مشکلات دیگری را باعث خواهد شد و روش برخورد با چنین کودکی گرمی و حمایت کردن است.

روانشناس کودک به تفاوت های میان فردی و درون فردی مسلط می باشد و با آگاهی از هنجارهای رشد می تواند بفهمد در هر مرحله کدام رفتار ها بیش از حد یا کمتر از حد لازم و مجاز هستند. پس از تشخیص، پیگیری تکنیکهای متناسب با رشد کودک از اهمیت ویژه برخوردار است؛ تکنیکهای مانند تکنیک های زبانی ، شناختی و یا بازی هایی که از لحاظ رشدی مناسب حال کودک می باشد.

در مرکز تخصصی روانپزشکی، روانشناسی طلوع با حضور و فعالیت روانشناسان متخصص کودک در حوزه های تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی ، مشکلات رفتاری ، خلق و خو، اختلالات تغذیه ای، اختلال نقص توجه و پیش فعالی، اختلالات تکلم و گفتاری و غیره می‌توانید از مشورت و راه‌حل‌های مناسب مشاورین و متخصصین برای برطرف نمودن مشکلات مربوط به کودک خود بهره مند شوید و تکنیک‌های نوین و به روز شده و منطبق با تکنیکهای جهانی را فرا بگیرید.