بخش کودک و نوجوان
بخش کودک و نوجوان

دوران کودکی یکی از مهمترین دوران زندگی هر فردی است و دوره ای است که تأثیر بسزایی در تمام مراحل بعدی زندگی دارد. رشد جسمانی و فیزیکی کودک معمولاً دارای یک توالی و روند ثابت و منظمی است. به موازات آن، رشد و نموذهنی و فکری کودک نیزبسیار مهم میباشد و تمام ویژگیهای مهم درباره رشد ذهنی کودک مانند حافظه، قدرت استدلال و فراگیری از مباحث مهمی هستندکه ارتباط مستقیم با مباحثی مانند زبان هنر و غیره دارند.

مراحل رشد در هر سنی تغییر می‌کند و هرمرحله، چالش‌های خاصی برای کودکان و والدین دارد. اما نکته مهم این است که خلق و خوی خود کودک به تنهایی تعیین کننده آینده رشدی او نیست، بلکه برخورد مناسب والدین و محیطی که کودکان در آن پرورش می‌یابند، آینده رشدی اورا رقم می زند.

نحوه برخورد والدین در این مراحل تأثیر مستقیم بر رشد در مراحل بعدی دارد، برای نمونه درمورد کودکی که مشکل جدایی دارد، عصبانیت به خرج دادن یا طرد فرزند، مشکلات دیگری را باعث خواهد شد و روش برخورد با چنین کودکی گرمی و حمایت کردن است.

روانشناس کودک به تفاوت های میان فردی و درون فردی مسلط می باشد و با آگاهی ازهنجارهای رشد، می تواند بفهمد درهر مرحله، کدام رفتارها بیش ازحد یا کمترازحد لازم و مجاز هستند. پس از تشخیص، پیگیری تکنیکهای متناسب با رشد کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تکنیکهای مانند تکنیک های زبانی ، شناختی ویا بازی هایی که از لحاظ رشدی مناسب حال کودک می باشد.

در مرکزتخصصی روانپزشکی،روانشناسی طلوع، با حضوروفعالیت روانشناسان متخصص کودک در حوزه های تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی ، مشکلات رفتاری ، خلق و خو، اختلالات تغذیه ای،اختلال نقص توجه وبیش فعالی، اختلالات تکلم و گفتاری و... می‌توانید ازمشورت وراه‌حل‌های مناسب مشاورین و متخصصین برای برطرف نمودن مشکلات مربوط به کودک خود بهره مند شوید و تکنیک‌های نوین و به روزشده ومنطبق با تکنیکهای جهانی را فرا بگیرید.