اختلالات خوردن و تغذیه
                    اختلالات خوردن و تغذیه

این اختلالات با توجه به علائمی که دارند به سه گروه تقسیم می شوند:

 1. گروه اول : بی اشتهایی عصبی یا anorexia

  سه مشخصۀ اصلی برای بی اشتهایی عصبی وجود دارد ؛ گرسنگی کشیدن عمدی به میزان قابل توجه ، تمایل بی وقفه برای لاغری و ترس مفرط از چاقی، وجود علائم و نشانه های ناشی از گرسنگی کشیدن و روزه داری.

  در این اختلال، معمولاً فرد با وجود احساس گرسنگی و تمایل شدید به صرف غذا ، به صورت خودخواسته از خوردن امتناع می کند وتاکید مفرط و نامتناسب بر لاغری به عنوان منبع عزت نفس دارد ؛درحالیکه وزن ملاک اصلی او می شود، به شکل بدن خود بی توجه می شود و به دنبال آن افکار فرسایشی وتغییرخلق و رفتاردراومشاهده می شود. 


  نیمی ازاین افراد، کاهش شدید وزن ونیمی دیگررژیم غذایی سخت گیرانه ای دارندکه مرتباً آن را شکسته ودست به پرخوری می زنند و بعد رفتار پاکسازی ازخود نشان می دهند. گاهی حتی پس ازخوردن مقداراندكی غذا نیزپاکسازی می کنند.

 2. گروه دوم: اختلال پراشتهایی عصبی یا bulimia

  این اختلال، شامل دوره های پرخوری افراطی همراه با رفتارهای جبرانی نامناسب برای پیشگیری ازافزایش وزن می باشد. فردپس ازهربارپرخوری، دچاراحساس گناه ونفرت ازخود می گردد وبه رفتارهایی مانند استفراغ کردن ، پرهیزازغذا خوردن تا ساعاتی طولانی، استفاده از قرصهای مسهل وورزش مفرط دست می زند.

 3. گروه سوم: پرخوری مفرط

  فرد درشرایطی که دچارافسردگی یا اضطراب می شود، رفتارپرخوری افراطی ازخود نشان می دهد که در آن میزان زیادی ازغذا را طی مدت کوتاهی می خورد، ولی بعد از پرخوری به رفتار جبرانی دست نمی زند. این پرخوری معمولاً درخلوت فرد رخ می دهد و شامل غذاهای پرکالری می باشند وفرد احساس می کند نمی تواند خوردن خود را کنترل کند.