بیوفیدبک چیست؟
  نوروفیدبک و بیوفیدبک و تی دی سی اس

بیوفیدبک یک روش درمانی است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اطلاعاتی را در مورد اعصاب و عضلات و فعالیت های خودمختار بدن، به دست آورده، آنها را پردازش می کند و درقالب فیدبک صوتی یا تصویری نشان می دهد. این روش به بیماران کمک می کند تا از اعمال خودمختار بدن آگاهی بیشتری بدست آورند وبتوانند کنترل عملکردها و فعالیت های ارادی بدن خود را افزایش دهند ونهایتاً منجربه کاهش علائم دربیمارمی شود. هدف از بیوفیدبک، درمان بیماری ها ، بهبود و جلوگیری ازاختلالات و یا حتی ارتقای عملکرد فردی و دستیابی به عملکرد بهینه می باشد.

درفرآیند بیوفیدبک، فرد می تواند فعالیت های فیزیولوژیکی خود را به منظور بهبود سلامت وکارکرد خود تغییرداده وبه حد مطلوب برساند. درواقع با به کارگیری تجهیزاتی، عواملی مانند امواج مغزی، تنفس، فعالیت های عضلانی و مغزی و حرارت بدن اندازه گیری شده و به بیمار نمایش داده می شود. این اطلاعات سبب ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی خواهد شد که مطلوب بدن است و پس از مدتی در فرد نهادینه شده و به طورخودکار انجام می شود.

نوروفیدبک چیست ؟

نوروفیدبک یکی ازروش های درمانی روانشناسی واز زیرشاخه های بیوفیدبک می باشد و در واقع،روشی است که با استفاده ازدستگاه کامپیوتری، می‌توان اقدام به تنظیم کردن و مدیریت فعالیت‌های مغز کرده و به این طریق، کارکرد آن را بهبود بخشید.

ما در حالت عادی قادر به کنترل و تغییرامواج مغز خود نیستیم؛ زیرا نسبت به این امواج آگاهی نداریم. در روش درمانی نوروفیدبک، سعی می‌شود تا این آگاهی از طریق ارائۀ فیدبک‌های بسیار سریع (چند هزارم ثانیه) به فرد ایجاد شود. همچنان که این تمرین ادامه می‌یابد، مغز یاد می‌گیرد که چگونه به تولید بیشتر امواجی بپردازد که منجر به عملکرد بهتر می‌شود.

این هدف تنها در صورت شرکت مکرردرجلسات درمانی نوروفیدبک قابل دست‌یابی است و می‌توان با استفاده از تجهیزات مخصوصِ ، دستگاه عصبی مرکزی را وادار به شناسایی و تنظیم فرکانس‌های امواج مغزی کرد.

از این روش درمانی درموارد زیر می توان استفاده کرد:

آسیب دیدگی و جراحت مغز، اوتیسم، تأخیردررشد،آسیب دیدگی نوزاد به هنگام تولد،سوء مصرف مواد، اختلالات شناختی مرتبط با سن مانند آلزایمر،میگرن،اضطراب، افسردگی ،اضطراب پس از ضایعه،اختلالات کم توجهی/بیش فعالی،اختلال یادگیری، اختلالات رفتاری، صرع ومختل شدن الگوی خواب یا بی خوابی و...

TDCSچیست ؟

یک روش غیرتهاجمی که با استفاده از جریان های الکتریکی ضعیف،مغزرا ازطریق پوست سر به منظور تقویت فعالیتهای آن تحریک می کند.

روش کار به این صورت است که با استفاده ازدو الکترود، یکی قطب مثبت و دیگری قطب منفی از طریق یک پد اسفنجی که با محلول رسانا خیس گردیده است ، جریان الکتریکی رابا عبورازپوست سروجمجمه به سطح قشرمغزمی رساند. جریانی که به نواحی لازم می رسد، نورونها را دارای بار الکتریکی کرده و باعث ایجاد قطب مثبت و منفی می گردد که منجربه تغییرفعالیت آن ناحیه می شود.

بنا به اختلالی که وجود دارد، موارد زیردراین روش درمانی تغییر می کند:

  • شدت جریان الکتریکی، مدت و جهت آن
  • محل قرارگیری هر یک از الکترودها
  • اندازه پدهای اسفنجی مورداستفاده
  • تعداد جلسات

TDCSدردرمان اختلالاتی مانند اضطراب، وسواس،اختلالات خوردن، بازتوانی پس ازسکته مغزی، پارکینسون، دردهای مزمن، اعتیاد، میگرن ، بیش فعالی، اسکیزوفرنی،اوتیسم، اختلال گفتاری، افسردگی و...به کارگرفته می شود.