دانستنی های علمی روانشناسی

خیالپردازی و بازی های خیالی در کودکان

در کودکان زیر پنج سال، خیالپردازی معمولا به صورت نقش پذیری است؛ یعنی ممکنه کودک خودش را در نقش یک حیوان ، یک معلم، یک فروشنده و شخصیتهای کارتونی و ... ببیند یا حتی با دوستان خیالی خود بازی کند

تردید در رابطه

زوج هایی که از رابطه خودشان راضی نیستند، بدون اینکه بدانند چرا و به چه دلیلی ؟

طرحواره

یادآوری بازسازی مجددی است که شامل هسته اصلی اطلاعات است به اضافه موارد آموخته‌شده و دانش قبلی. او بیان‌کرد که این تحریف‌ها بیانگر استفاده از طرحواره در ذخیره‌یابی و بازیابی اطلاعات است

رفتاردرمانی شناختی

تاثیر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و رفتار درمانی شناختی مثبت­­نگر بر عاطفه مثبت و منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی

اختلال های توجه و بیش فعالی

تاثیر نوروفیدبک و یوگا و فعالیت های بدنی و بازی های توپی و غیرتوبی در اختلال توجه و بیش فعالی

انواع تفکر

در این تحقیق درباره انواع سبک تفکر سازمانی و ابعاد آن صحبت می کنیم.

بررسی علل و دلایل بروز وسواس فکری در کودکان

به طور کلی، درمان وسواس فکری در کودکان، فرآیندی طولانی مدت و زمان بری می باشد. به همین منظور و برای موفقیت و نتیجه گیری بهتر در فرایند درمان، نیاز است که والدین در تمام مدت حمایت و پشتیبانی خود را از کودک ابراز نمایند.

خطاهای ادراکی

اثرات توهم شنوایی بر زندگی

گشتالت

تاثیر گشتالت درمانی و موسیقی درمانی بر روی اضطراب امتحان و بهزیستی تحصیلی

اختلال شخصیت خودشیفته

ویژگیهای افراد دارای اختلال خودشیفتگی :مغرور، خودنما، سلطه جو، و بسیار از خود راضی،حساس، ناامن، مضطرب، و آسیب پذیر در برابر احساس شرم و ناکارآمدی