همین حالا از بهترین روانشناسان مشاوره آنلاین بگیرید!

مشاوره روانشناسی به صورت مشاوره آنلاین، مشاوره تلفنی و مشاوره ویدئویی است.

همین حالا مشاوره آنلاین بگیرید !
مشاوره آنلاین

معرفی کارگاه های آموزشی

مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 0
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 9
مهارت های زندگی
 • نام مدرس : دکتر مسعود تقدسی
 • 15:00 تا 19:00
 • 14 اسفند 1399 تا 06 خرداد 1400
 • قیمت : 150,000تومان
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 9
 • 0
مهارت های زندگی
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 3
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 10
هم وابستگی دیگر بس است
 • نام مدرس : فریبا فراهانی
 • 18:00 تا 20:00
 • ثبت نشده
 • قیمت : 80,000تومان
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 10
 • 3
هم وابستگی دیگر بس است
مرکز تخصصی و روانپزشکی، روانشناسی طلوع
 • 2
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 10
زندگی خود را دوباره بیافرینید
 • نام مدرس : فریبا فراهانی
 • 18:30 تا 20:30
 • ثبت نشده
 • قیمت : 100,000تومان
 • ظرفیت موجود : 10
 • ظرفیت باقیمانده : 10
 • 2
زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانستنی های علمی روانشناسی

خیالپردازی و بازی های خیالی در کودکان

در کودکان زیر پنج سال، خیالپردازی معمولا به صورت نقش پذیری است؛ یعنی ممکنه کودک خودش را در نقش یک حیوان ، یک معلم، یک فروشنده و شخصیتهای کارتونی و ... ببیند یا حتی با دوستان خیالی خود بازی کند

تردید در رابطه

زوج هایی که از رابطه خودشان راضی نیستند، بدون اینکه بدانند چرا و به چه دلیلی ؟

طرحواره

یادآوری بازسازی مجددی است که شامل هسته اصلی اطلاعات است به اضافه موارد آموخته‌شده و دانش قبلی. او بیان‌کرد که این تحریف‌ها بیانگر استفاده از طرحواره در ذخیره‌یابی و بازیابی اطلاعات است

رفتاردرمانی شناختی

تاثیر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و رفتار درمانی شناختی مثبت­­نگر بر عاطفه مثبت و منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی