زندگی خود را دوباره بیافرینید
زندگی خود را دوباره بیافرینید
سرفصل های دوره

تا کنون سر فصلی ذکر نشده است

چرا زندگی خود را دوباره بیافرینید؟

گروه درمانی و کتابخوانی همراه با تمرین های مایندفولنس

اطلاعات کارگاه آموزشی
  • نام مدرس : فریبا فراهانی
  • 18:30 تا 20:30
  • 25 فررودين 1400 تا 31 فررودين 1401
  • قیمت : 100,000 تومان
تکمیل ظرفیت