بازی درمانی
                                بازی درمانی

بازی مهمترین بخش زندگی کودک است. کودک از طریق بازی افکارش را بازگو می کند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را بازگو می کند، کودک نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهد.کودک در طول بازی توانایی حل مشکلات خود را پیدا میکند و به وسیله آن میتواند اعتماد به نفس و روحیه استقلال طلبی را در خود پرورش دهد.

کودکان در بازی نیازهای جسمی ,حرکتی, درکی, شناختی واجتماعی خود را برآورده می سازند و انرژی خود را تخلیه می کنند که این کار باعث افزایش آرامش آنها شده و سطح توجه کودکان را بالا میبرد.

هدف بازی درمانی

خنه به دنیای درونی کودک و آنچه در زمان حال اتفاق می افتد .به کمک درمانگر کودک یک محیط امن ایجاد میشود و از بازی به عنوان روشی برای درمان مشکلات کودک استفاده می شود. بازی درمانی به کودکان کمک میکند تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را حس کنند. با این هدف که ویژگی های روانی خود را می شناسند. در این نوع درمان به کودک فرصت داده میشود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آنها را به نمایش بگذارد. درمانگر از طریق بازی درمانی یک موقعیت بازی را به صورت کلی ایجاد می کند که کودک بتواند ترس و تنش خود را بیرون بریزد، در واقع در بازی درمانی کودک "خود درونی اش" را نشان می دهد.

درمانگر با دقت اعمال و گفتار کودک را در نظر میگیرد و با مشاهده رفتارش ضمن بازی به نگرانی های او پی میبرد و پس از تفسیر و نتیجه گیری از عملکردهای کودک با راه حل های مناسب برای مشکلات ارائه کند.

تعریف بازی

به هر نوع فعالیت جسمی یا ذهنی هدف داری که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود و موجب کسب لذت و ارضای نیازهای کودک شود بازی می گویند.

نقش بازی در رشد کودک:

 1. رشد اجتماعی
 2. رشد جسمی
 3. رشد ذهنی
نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش میدهد و همکاری و مشارکت کودک را توسعه میدهد. از طریق بازی کودک همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد.رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند. کودک ابراز وجود پیدا میکند و از ترس ،کمرویی و خجالت بیهوده رها میشود.

نقش بازی در رشد جسمی کودک

بازی باعث تقویت حواس کودک میشود و به رشد یک پارچه دستگاه های جسمی و هماهنگی اعضای مختلف بدن منجر مى شود. نیرو و انرژی بدن کودک را به بهترین شکل به مصرف در می آورد.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

یکی از مهمترین تاثیرات بازی در کودک یادگیری زبان است و در رشد هوشی کودک بسیار موثر است. رفتارهای هوشمندانه در کودک با بازی تقویت می شود و باعث تقویت تحلیل در کودک و ایجاد خلاقیت در وی می شود.