درمان فوبیا و ترس
  درمان فوبیا و ترس

در واقع فوبی به ترس بسیار زیادی گفته می شود که بی تناسب با محرک باشد و درنهایت منجر به اختلال در عملکرد روزانۀ فرد گردد. به طور خلاصه می توان گفت فوبی، ترس افراطی از یک موضوع، شرایط یا موقعیتی خاص است که تا برطرف شدن آن شرایط، ادامه دا رد .

اختلال فوبیا انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

فوبیای خاص
ترس از شیء و یا موقعیتی خاص است .
فوبیای اجتماعی
ترس از عملکرد فرد و یا ارزیابی عملکرد فرد از خودش در موقعیت هایی مثل سخنرانی در کلاس و ترس از مسخره شدن است.
آگورافوبیا
ترس از ابتلا به حملۀ پنیک در موقعیتی خاص است مثل فردی که همواره دچار ترس از حملۀ پنیک در آسانسور است و به خاطر همین ترس،از ورود به آسانسور اجتناب می کند.

آگورافوبی زمانی به وجود می آید که این افراد از رفتن به مکانهایی که آنها را باعوارض پنیک خود تداعی کرده اند دوری می جوید و خود را در مکانهای به اصطلاح امن زندانی می کنند.

بسیاری از فوبیها بعد از یک تجربۀ تروماتیک به وجود می آید. مثلاً کودک در حال غرق شدن، آب هراسی پیدا می کند. ولی بعضی فوبیها در اثرمشاهدۀ تجربه های دیگران آموخته می شود. مثلاً والدین ترسو معمولاً بچه های ترسو تربیت می کنند.

روشهای درمانی روانشناسی مناسبی برای درمان انواع فوبیها طراحی شده است و گاهی می تواند با روشهای دارودرمانی تلفیق شود.