هم وابستگی دیگر بس است
هم وابستگی دیگر بس است
سرفصل های دوره

تا کنون سر فصلی ذکر نشده است

چرا هم وابستگی دیگر بس است؟

کسی نمی‌تواند حالم را بد کند جز خودمان

اطلاعات کارگاه آموزشی
  • نام مدرس : فریبا فراهانی
  • 18:00 تا 20:00
  • 31 فررودين 1399 تا 31 فررودين 1401
  • قیمت : 80,000 تومان
تکمیل ظرفیت