مشاوره پیش از طلاق
مشاوره پیش از طلاق

طلاق مهم ترین عامل ازهم گسیختگی ساختار خانواده است ، طلاق پدیده ای است قراردادی که به زن ومرد امکان می دهدکه تحت شرایطی خاص پیود خود را گسسته وجدا شوند.

طبق بررسی ها ، گرچه زندگی آشفته و جنجالی مانند گفت وگوهای تهدیدآمیز زن و شوهر، دعواها ، بی احترامی ها ، توهین ها و .... آسیب بیشتری از خودِ طلاق برای خانواده به بار می آورد ولی طلاق نیز آسیب های خاص خود را به دنبال دارد.

طلاق و افزایش روزافزون آن برای زنان و مردان متأهل وکسانی که در شُرُف ازدواج هستند، نوعی زنگ خطربه شمار می آید. عواقب و پیامدهای ناشی از طلاق ، به ویژه اثرات شدید روانی آن بر کودکان، نه تنها این نکته را هشدار می دهد که ازدواج ها باید با بصیرت ، شناسایی و آگاهی صورت گیرد، بلکه امر طلاق نیز باید با درایت و با بهره گیری از راهکارهای مؤثردرجهت به حداقل رساندن آسیب های آن انجام شود.

مشاوره طلاق در بسیاری از موارد می تواند مانع بروز بسیاری ازآسیب های احتمالی به اعضای خانواده باشد. درطی جریان طلاق ،معمولاً زن و مرد فشارهای روانی زیادی را متحمل می شوند؛ در این میان فرزندان نیز از این آسیب ها درامان نمی مانند. بیشتر زوجین از احکام طلاق و حقوقشان آگاهی ندارند و با دیدی بسته و نادرست وارد فرایند طلاق می شوند. درحالی که مشورت با افراد متخصص ، از ابتدا می تواند راهکاری مؤثر و مفیدی را برای حل مشکلات پیش پای آنها بگذارد.

طلاق شتابزده و بدون بررسی، علت بسیاری از آسیب های روانی پس از طلاق است . بنابراین در چنین تصمیم مهمی، حداقل یک یا دو ماه را به خود فرصت دهید و در این مدت از مشاوره مستمرو توصیه متخصصان مجرب دراین حوزه بهره مند شوید.

مشاوره برای فرزندان طلاق درجهت پیشگیری از پیامدهای طلاق

پس از جدایی والدین، مشکلات روانی زیادی می تواند برای فرزندان ایجاد شود.دربهترین حالت ممکن ، بدبینی به جنس مخالف و بی خبرماندن از ویژگی ها و ساختارروانی جنس مخالف وتجربۀ عملی از چارچوب خانواده و زندگی مشترک از جمله این آسیب هاست که می تواند در ازدواج فرزندان طلاق آشکار شود. مشکلاتی از قبیل بزهکاری، ناسازگاری و رفتارهای ضد اجتماعی ،فحشا ، اعتیاد، پرخاشگری، افت تحصیلی، کاهش میل به ازدواج و... از دیگر پیامدهای احتمالی طلاق برای فرزندان است .

پس قبل از اقدام به طلاق و متشنج کردن روحیه فرزندان ، وجود یک مشاور مجرب می تواند مانع بروز صدمات جدی به فرزندان شود.