مدیریت خانواده پس از طلاق
مدیریت خانواده پس از طلاق

دوران پس ازجدایی، می تواند بسیار ناگوار و مخرب باشد. احساس طردشدگی وکمبود،یا احساس وجود ایرادی اساسی در خود و پرسیدن سؤالاتی از قبیل اینکه« چه مشکلی درمن وجود داشت که او مرا دوست نداشت » باعث آزار و ناراحتی فرد خواهد شد.

بنابراین بسیاری پایان رابطه ازشریک زندگی را از تنش زا ترین اتفاقات زندگی می دانند. در این زمان کل خانواده دچار فشار و ناراحتی می شود و تمام اعضای خانواده، به کمک وحمایت نیاز دارند تا بتوانند با پیامدهای احساسی این موضوع و تغییراتی که درزندگی آنها به وقوع پیوسته است، کناربیایند.

علاوه براسترسی که در اثرجدایی به فرد و خانواده او وارد می شود،طلاق اغلب با تأسف و اندوه نیز همراه است ،زیرا احساس فقدان به همراه دارد و طبیعی است که فرد به لحاظ ازدست دادن خانواده ای که داشته و آینده ای که به آن امید داشته ، احساس حسرت کند.

آگاهی ازاینکه وجود احساسات منفی امری طبیعی است و احساساتی ازقبیل غم و اندوه، عصبانیت، بیهودگی ، بی رغبتی و خستگی ازپیامدهای طلاق است، می تواند کمک کننده باشد. ممکن است برای مدت کوتاهی فرد دچار مشکلات شغلی یا مراقبت از اعضاء دیگر خانواده مانند فرزندان خود شود؛باید با این موضوع کنار بیاید که برای مدت کوتاهی، احساس و عملکرد او در حوزه های مختلف زندگی با افت کیفیت همراه خواهد بود. برای راحت تر سپری کردن این دوران ، فرد نیاز به زمانی برای سروسامان دادن به امور، احساسات و افکار خود دارد تا بتواند انرژی خود را بازیابد و روند عادی زندگی جدید خود را پیدا کرده و به آن خو بگیرد.

طبیعی است که فرزندان در مورد جدایی والدین خود احساسات منفی شدیدی را تجربه می کنند، این احساسات ممکن است شامل شوکه شدن ، غم ، نگرانی ، عصبانیت ، شرم ، طرد شدگی و ...باشد.

نکات کاهش تأثیر جدایی بر فرزندان
  • بپذیرید که فرزند شما حق دارد با هردو والد خود ارتباط داشته باشد.
  • فرزند خود را تشویق کنید که احساسات خود را بیان کند و در تصمیمات ، او را مشارکت دهید؛ این موضوع باعث می شود راحت تر خود را با تغییرات جدید زندگی اش سازگار کند.
  • سعی کنید با همسر سابق خود همکاری نموده و بدون هیچ مشاجره و نزاعی به توافق دست یابید و در این راه ازفرزند خود به عنوان واسطه در برقراری ارتباط استفاده نکنید.
  • به توافقات دست یافته در نگهداری فرزند و مسئولیت های خود پایبند باشید، اما اگر نیاز به تغییراتی به صلاح آنها پیش آمد، انعطاف پذیر باشید.