چگونه حال دلم را خوب کنم ؟
چگونه حال دلم را خوب کنم ؟
سرفصل های دوره

تا کنون سر فصلی ذکر نشده است

چرا چگونه حال دلم را خوب کنم ؟؟

در این کارگاه قصد داریم بینشی متفاوت برای رویاروی با مسائل زندگی به شما ارائه دهیم

اطلاعات کارگاه آموزشی
  • نام مدرس : سپیده خراسانچی
  • ثبت نشده
  • 28 بهمن 1400 تا 05 اسفند 1400
  • قیمت : 230,000 تومان
تکمیل ظرفیت