اختلالات تکلم و گفتار
 اختلالات تکلم و گفتار
مشکلات گفتاری
1. آپراکسی گفتاری دوران کودکی:
در این حالت فرامین حرکتی مناسب از مغز به عضلات گفتاری صادر نمی شوند. کودک می داند چه می خواهد بگوید،اما مغز نمی داند که چطورآن را به عضلات گفتاری منتقل کند.
2. دیزآرتریا :
این امر وقتی روی می دهد که گفتار کودک به دلیل ضعف عضلانی ناشی ازآسیب های مغزی ناواضح می شود.این آسیب ها عموماً هنگام تولد وپس ازآن به دلیل یک بیماری رخ می دهند.
3. لکنت:
لکنت در کودکان، خود را با علائم مختلفی چون تکرار، کشش، مِن مِن کردن و در موارد شدید تر به صورت قفل کردن روی کلمات و صدا ها نشان می دهد.
گاهی تنش، تقلا و تلاش و اجتناب از حرف زدن هم به این علائم اضافه می شود. صرف نظر از نحوه شروع ناتوانی( ناگهانی یا تدریجی)، تشخیص این که ناتوانی کودک امر طبیعی است ویا متناسب با سن یا پیش‌درآمدی بر لکنت، نیازمند بررسی دقیق ترتوسط یک گفتار درمانگر( آسیب شناس گفتار و زبان) است.
4. اختلال درتولید صداها:
بسیاری ازکودکان با گذشت زمان یاد می گیرند كه چگونه صداهای گفتاری را بگویند،اما در مورد همه کودکان این فرایند طبق الگو و درمانگر( آسیب شناس گفتار و زبان) است.
5.اختلال در پردازش واجی:
پردازش واجی،مهارت استفاده از صداها (واج ها) ی یک زبان، برای پردازش زبان گفتاری و نوشتاری است . این مهارت ، برای تولید و رشد مهارت های زبان بیانی و نوشتاری بسیار ضروری است و اختلال در آن منجربه مشکلات ماندگاری درحیطه های درک،بیان،خواندن و نوشتن می شود.
مشکلات زبانی
1. ظهور دیرهنگام زبان:
این حالت به تأخیردرشروع زبان، بدون هرگونه ناتوانی یا تأخیررشدی دیگردرحوزه های شناختی یا حرکتی اطلاق می گردد. این کودکان ممکن است فقط درزبان بیانی مشکل داشته باشند یا مشکل آنها ترکیبی اززبان درکی وبیانی باشد. برخی ازاین کودکان، قبل ٣ تا نهایتاً ۵ سالگی به همتايانشان میرسند، اما ممکن است دربرخی کودکان این امرنشانه‌ای ازسایراختلالات مانند آسیب ویژه زبانی، اختلال در ارتباطات اجتماعی،اختلال طیف اتیسم، ناتوانی یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی، ناتوانی هوشى یا سایر مسائل رشدی باشد. تشخیص افتراقى، نیازمند بررسی دقیق همه جنبه های رشدی است وتوسط آسیب شناس گفتاروزبان صورت می‌گیرد.
2. اختلالات زبانی در دوران پیش از مدرسه:
اگر کودک ۳ تا ۵ ساله ای در پیروی ازدستورات، درک سوالات، یادگیری كلمات وجملات جدید مشکل داشته باشد، احتمال دارد که به اختلال زبانی مبتلا باشد. مشکلات زبانی این دوره، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشند و تشخیص و درمان آن برعهده گفتار درمانگران است.