کنترل خشم
اختلال شخصیت خود شیفته

گرداورنده : سمانه سلوک  
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در شرایط استرس را قرار گرفته و تحمل فشار روانی برایتان مشکل شده باشد، معمولا در این مواقع چه عکس العملی از خود نشان می دهید؟
آیا می توانید خود را کنترل کرده و آرامش تان را حفظ کنید و یا تحمل این شرایط را نداشته و دچار خشم و پرخاشگری می شوید؟
در اینجا می خواهیم راهکارهای عملی برای کنترل خشم برای شما یادآوری کنیم به امید آنکه در موقعیت هایی برایتان موثر باشند :
به دنبال توضیح دیگری بگردید
وقتی که کسی از ما انتقاد می کند یا به گونه ای عمل می کند که به هنجار ها یا انتظارات ما بی حرمتی می شود این امکان وجود دارد که حواسش پرت باشد یا دچار فشار عصبی باشد.
مثال: یک روز که رانندگی می کردم، ماشینی از چراغ قرمز رد شد و مرا مجبور کرد با کوبیدن پایم روی پدال، فوری ترمز کنم. در این تصادف جلوی ماشین من آسیب دید. مایه تعجب نیست که من خشمگین شدم اما وقتی راننده عذرخواهی کرد و علت رفتارش را توضیح داد خشم من فروکش کرد.
حواس خود را به چیز دیگری معطوف کنید:
یکی از بهترین راه ها برای کاهش خشم، اشتغال به برخی فعالیت های جذاب است. برخی از افراد ورزش می کنند، برخی کتاب می خوانند، برخی موسیقی گوش می دهد و...
شوخی و مزاح کنید:
شوخی کردن خشم را کاهش می دهد، شوخی با خشم مغایرت دارد، یاد گرفتن اینکه به واکنش هایمان بخندیم نه تنها به ما کمک می کنند که خشم خود را کاهش دهیم، بلکه به ما کمک میکند با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنیم.
ببینید چه چیز خشم شما را بر می انگیزد: 
خاطرات و رویدادهایی را که باعث خشم شما شده را یادداشت کنید، به این وسیله می توانید بفهمید که چه موقعیت هایی شما را خشمگین می کند.
با خودتان گفتگو موثر داشته باشید:
بسیاری از مردم با خودشان گفتگو می کنند، گفتگو با خود اگر در جهت موثری باشد (به دنبال رفع عصبانیت و جستجوی علت و خود آرام سازی) باشد باعث کاهش عصبانیت می شود و اگر در جهت سرزنش و انتقاد از خود باشد عصبانیت افزایش پیدا میکند و خشم شما بیشتر می شود.
بپذیرید که زندگی همیشه منصفانه نیست:
تا وقتی نپذیریم جهان بی عیب و نقص نیست و هیچ کس به ما وعده فقط شاد زیستن را نداده همیشه از همه چیز و همه کس خشمگین خواهیم بود 
گفتگو بدون خشنونت را بیاموزید ( ارجاع به کتاب گفتگوی بدون خشونت)
مهارت های مدیریت عصبانیت را بیاموزید تا سطح استرس را در خود کاهش دهید.