آیا درآمد خانم ها باعث کاهش اضطراب همسرانشان میگردد یا باعث افزایش آن؟
اختلال شخصیت خود شیفته

آیا درآمد داشتن خانم ها در کاهش میزان اضطراب همسرانشان موثر است؟ یا به عکس باعث افزایش میزان اضطراب در آنها میگردد؟

طبق تحقیقی که بر روی  6000 زوج به مدت 15 سال، در یکی از دانشگاه های انگلیس انجام شد، تأثیر درآمد خانم ها در میزان سلامت روان همسرانشان بررسی گردید.

نتایج این تحقیقات دقیقا مانند تیغ دو لبه بود.از طرفی درآمد خانم ها باعث می شد تا میزان استرس آقایان تا حدی کاهش یابد. بسیاری آقایان گفته بودند که وقتی همسرانشان هم درآمد دارند آنها احساس امنیت بیشتری کرده و آسایش و آرامش روانی بالاتری را تجربه می کنند. آقایانی که درآمد ماهیانه متغییر داشتند، درآمد همسرانشان را مکمل درآمد خود می دانستند و در طول ماه، خیلی از نظر ذهنی درگیر محاسبات نبودند. شوهرانی هم که منبع درآمد ثابت و کافی داشتند از نظر ذهنی خیلی درگیر از دست دادن شغل و موقعیت مالی خود نبودند، زیرا احساس می کردند که مکملی برای درآمدشان وجود دارد.

اما در مواردی که درآمد خانم ها تفاوت فاحشی با درآمد همسرش داشت و بالاتر بود، معمولا اقایان دچار اضطراب می شدند، زیرا احساس می کردند که تسلط و کنترلشان روی زندگی را از دست داده اند یا درآمد بالا منجر به بی وفایی و تنوع طلبی همسرشان میگردد.

البته این موضوع در مواردی صادق بود که درآمد خانم ها بعد از ازدواج افزایش بالایی پیدا می کرد و همسرانشان به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفتند، وگرنه در مواردی که قبل از ازدواج درآمد خانم بالاتر از آقا بود و همچنان شرایط ادامه پیدا می کرد مشکل خاصی وجود نداشت.

 

اطلاعات
  • اسم کتاب :
  • نویسنده :
  • پیشنهاد از :
  • مترجم :
  • سال چاپ یا مجله چاپ شده :